AluVista - bezrámový zasklívací systém balkónů, lodžií, verand, teras, altánů a zimních zahrad

Hlavní výhody | Materiály a konstrukce | Technické údaje | Stavební realizace | Detailní popis

Bezrámový systém AluVista® poskytuje estetický komfort celoprosklené plochy bez dělicích svislých rámů při zasklená vašeho balkónu, lodžie, terasy, verandy, altánu nebo zimní zahrady. Je také vítanou možností zejména u rekonstrukcí, kde by příčky mohly rušit celkový architektonický ráz, například u starých budov nebo velkých ploch panelových domů. Čistý transparentní vzhled podporuje i čiré meziskelní těsnění.

Hlavní výhody

 • komplexnost dodávky
 • snadné ovládání
 • bezúdržbový provoz
 • bezpečné a pohodlné mytí z prostoru lodžie či balkónu
 • křídla jezdí po kolejnici a ne v drážce a nejsou zavěšena, čímž nevyžadují masivní kotvení
 • rychlá a bezpečná montáž bez použití lešení nebo lávky
 • účinná překážka proti vloupání systém je standardně uzamykatelný

Bezrámový posuvný a otočný zasklívací systém balkónů, lodžií, verand, teras, altánů či hzimníc zahrad z čirého bezpečnostního skla tl. 6 mm a vodicích hliníkových profilů. Je ideální pro zasklení lodžií, balkónů a výklenků domů. Systém zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát, ochranu proti nepřízni počasí, hluku, prachu a exhalacím. Je účinnou překážkou proti vloupání.

Materiály

 • křídla z čirého bezpečnostního kaleného skla tl. 6 mm s broušenými hranami
 • vodicí kolejnice a boční uzavírací lišty z profilů z hliníkových slitin ve standardní barevné úpravě bílý komaxit, přírodní elox
 • ostatní dílce z materiálů nepodléhajících povětrnostním vlivům a UV záření

Skladba, konstrukce a funkce výrobku

Skleněné tabule jsou vsazeny do plastových dílců zajišťujících posun křídel ve vodicích kolejnicích a jejich následné otevírání. 2 - 16 posuvných a otvíravých křídel pojíždí po spodní kolejnici a jsou vedena horní kolejnicí stejného tvaru 
v úrovni zábradlí (nezasahují do vnitřního prostoru lodžie). Ve spodní kolejnici jsou vyraženy drenážní otvory pro odtékání dešťové vody a tajícího sněhu. Boční uzavírací profily a speciální těsnění mezi křídly zajišťují téměř dokonalou těsnost celé konstrukce. Ve spodní a horní rovině jsou průduchy pro trvalou infiltraci.

 

Pro zasklení se používá vždy sklo kalené o síle 6mm, vrtané, broušené.

Rozměry

 • maximální rozměry zasklívaného prostoru 12,0 × 1,7 m
 • při kombinaci s pevnými okny se tyto rozměry mohou dále zvětšovat

Hmotnost

15kg/m2, na běžný metr 25 kg při výšce 1,7m.

Tepelně technické vlastnosti

 • snížení spotřeby energie na vytápění

 

Způsob osazení výrobku

 • systém je před vlastní montáží zkompletován.
 • montáž se provádí z vnitřní strany lodžie připevněním na stávající konstrukci zábradlí.
 • spojovací materiál používáme výhradně nerezový třídy A2.

Provoz a údržba

 • snadná a komfortní ovladatelnost
 • udržování spodní kolejnice v čistotě pro lehký a bezhlučný provoz křídel
 • mytí oken z vnitřní strany lodžie bez nutnosti vysazení křídel

Popis a funkce výrobku

Do plastových dílců zajišťujících posun křídel ve vodicích kolejnicích a jejich následné otevírání jsou vsazeny skleněné tabule z čirého tvrzeného skla tl. 6 mm, které v plné míře splňuje požadavky bezpečnosti systému a normové hodnoty pro přirozené osvětlení přilehlé místnosti.

Pohyb 2–16 posuvných a otvíravých křídel je zajištěn kolečky ve spodní kolejnici opatřené drenážními otvory pro odtékání dešťové vody a tajícího sněhu. Jedná se tedy o systém nezavěšený, kdy celou váhu přenáší spodní pojezdový profil, přičemž křídla jsou vedena horním profilem stejného tvaru v úrovni zábradlí.

Otevírání jednotlivých křídel je možné díky originálnímu řešení pouze v jediném místě - v tzv. parkovišti, kde se křídla otáčí na čepech plastových dílů.

K hornímu i spodnímu profilu mohou být připevněny okapové lišty vyrobené z hliníkového příp. pozinkovaného plechu v barevné úpravě dle přání zákazníka či charakteru stavby. Boční uzavírací profily a speciální těsnění mezi křídly zajišťují téměř dokonalou těsnost celé konstrukce. Pro trvalou infiltraci, nutnou k odvětrávání především zplodin plynových spotřebičů, jsou vytvořeny v horní a spodní části mezi skleněnými tabulemi a kolejnicemi průduchy.

Hliníkové profily jsou povrchově upraveny vypalovaným lakem bílé nebo šedé barvy s předpovrchovou úpravou chromátováním. Veškerý spojovací materiál je použitý nerezový tř. A2. Všechny plastové komponenty a použité tmely jsou UV stabilní. Tím je zaručena velmi dlouhá životnost celého systému a jeho bezchybná funkčnost po celou dobu životnosti.

Systém je před vlastní montáží zkompletován ve výrobě. Montáž se provádí z vnitřní strany lodžie a není tedy potřebné lešení či lávka. Na stávající konstrukci lodžie a zábradlí jsou nosné a vodicí kolejnice připevněny polyethylenovými kotvami do betonu a cihel, případně pomocí šroubů do oceli v případě montáže na ocelové nosníky. Osová vzdálenost jednotlivých kotev je cca 450–600 mm - podle typu materiálu, do kterého je systém kotven.Vyrovnání profilů je provedeno pomocí plastových distančních podložek. Spáry vzniklé po montáži mezi profily systému a stavebním otvorem jsou kryty tmelením popř. přelištováním - podle velikosti vzniklé spáry. Materiálem k provedení přelištování je nejčastěji hliníkový nebo pozinkovaný plech s povrchovou úpravou komaxit v barvě profilů systému. Lišty se lepí pomocí silikonových tmelů popř. šroubují.

Funkčnost jednotlivých dílů

Posun křídel

Posun křídel je zajištěn kolečky - nerezovými samomaznými ložisky s plastovou bandáží, která jsou uložena ve stavitelném pouzdře. Pouzdro s kolečkem je zasunuto do rohu, popř. unašeče. Výškové stavění pouzdra v rohu či unašeči je umožněno šroubem a maticí M5 (nerez A2). Šroub je polohově fixován pomocí závitové průchodky (nerez A1) a fixačního prachu.

Osazení skla dílci roh, čep a unašeč

Plastové dílce roh a čep (2+2 ks/1 křídlo) jsou ke sklu fixovány pomocí speciálního silikonového lepidla a šroubu a matice M5 (nerez A2) přes předem předvrtané otvory ve skle. Dvojí technologii uchycení dílů vyžaduje statická odolnost systému, kdy tyto díly přenášejí tlak a sání větru, který na systém působí. Díl unášeč je ke sklu pouze lepen pomocí speciálního silikonového lepidla. Tento díl přenáší pouze tlak ve svislé ose vyvolaný váhou křídla.

Profily

Spodní pojezdový i horní vodicí profil jsou vyrobeny z hliníkové slitiny, povrchově upraveny práškovým vypalovaným lakem - komaxitem s předpovrchovou úpravou chromátováním. Tím je zaručena dostatečná antikorozní ochrana materiálu 
a následně velmi dlouhá životnost. Tvar profilů je výsledkem kombinace funkčnosti a vysoké estetičnosti. Lem profilů je upraven pro osazení silikonovým těsněním a zároveň slouží jako bezpečnostní prvek, který zajišťuje, že při požáru nemůže skleněná tabule vypadnout ven z lodžie.

Těsnění

Pro těsnění křídel mezi sebou a křídel a profilů je použito silikonové těsnění. Jeho přiléhavost zajišťuje téměř dokonalé utěsnění proti srážkám, větru a prachu. Zároveň umožňuje dostatečnou infiltraci nutnou zvláště u lodžií přiléhajících 
k místnostem s plynovými spotřebiči. Infiltraci podporují průduchy v profilech. Dále těsnění zvyšuje zvukovou nepropustnost spár.

Ovládání a údržba

Křídla se posunují pomocí madla, popř. tlakem ruky na jednu svislou hranu skla. Otevření všech křídel je umožněno madlem, popř. uchopením a tahem za hranu skla. Mytí skel je možné z vnitřní strany lodžie bez nutnosti vysazování křídel. Pro mytí jsou doporučeny běžné prostředky bez abraziv. Velikost profilů umožňuje pohodlné čištění vlhkým hadrem. Odvod srážkové vlhkosti je zabezpečen odtokovými drážkami v pojezdovém profilu.

TOPlist